Creativa StartUp

120 / 1 година
 • 1 Website (Single Page до 5 подменија)
 • 1GB Web Хостинг
 • 1 домеин (.mk, .com, .com.mk, .eu, .net)
 • 5 email сметки со вашиот домеин
 • Free SSL

Creativa Bussiness

250 / 1 година
 • 1 Website до 5 менија
 • Двојазична верзија (MK-EN)
 • 1GB Web Hosting
 • 1 домеин (.mk, .com, .com.mk, .eu, .net)
 • 10 email сметки со вашиот домеин
 • Free SSL
 • SEO integration

Creativa Premium

По договор
 • 1 Website 10+Pages или WebStore
 • 20GB Web Hosting
 • 1 домеин (.mk, .com, .com.mk, .eu, .net)
 • 20 email сметки со вашиот домеин
 • Free SSL
 • SEO integration
 • Google Integration(Maps)
 • Facebook Integration
 • Chat Integration